• image

Opis projektu

Zakres wykonanych robót budowlanych:
Roboty ciesielskie, betoniarskie, zbrojarskie, na które składają się:
Montaż prefabrykatów:

 • słupy
 • belki
 • płyty stropowe typu HC

Roboty wykonane “na mokro”:

 • ściany szachtów windowych oraz klatek schodowych
 • płyta fundamentowa
 • żelbetowe stropy spadkowe (rampa) oraz stropy poziome
 • nadbeton na prefabrykowanych płytach stropowych

Dane techniczne projektu

 • Generalny Wykonawca: GHELAMCO POLAND SP. Z O.O.
 • Kondygnacje nadziemne: 6, ogólna powierzchnia 14 000 m2
 • Kondygnacje podziemne: 3, ogólna powierzchnia 14 500 m2
 • Kubatura : 110 000 m2