google maps icon Google Maps

Trinity Park I w Warszawie

Opis projektu

Zakres wykonanych robót budowlanych:
Roboty ciesielskie, betoniarskie, zbrojarskie, na które składają się:

Montaż prefabrykatów:

  • słupy
  • belki
  • płyty stropowe typu HC

Roboty wykonane “na mokro”:

  • ściany szachtów windowych oraz klatek schodowych
  • płyta fundamentowa
  • żelbetowe stropy spadkowe (rampa) oraz stropy poziome
  • nadbeton na prefabrykowanych płytach stropowych

Dane techniczne projektu

Generalny Wykonawca: GHELAMCO POLAND SP. Z O.O.

Kondygnacje nadziemne: 6, ogólna powierzchnia 14 000 m2

Kondygnacje podziemne: 3, ogólna powierzchnia 14 500 m2

Kubatura : 110 000 m2