google maps icon Google Maps

Senator, ul. Bielańska 10 w Warszawie

Opis projektu

Budynek biurowo-usługowy, który składa się z części nowej oraz zachowanych zabytkowych fragmentów dawnej zabudowy podanych renowacji. Budynek posiada pięciopiętrową galerię przykrytą stalowym dachem ze szklanym świetlikiem, dwupiętrowe antresole (na 4 i 5 piętrze) oraz trzy poziomy garaży podziemnych. W centralnej części budynku znajduje się patio w kształcie ściętego trójkąta zadaszone w poziomie stropu nad parterem świetlikiem o konstrukcji stalowej. Powierzchnia użytkowa budynku: 36 433,8 m2.

Zakres wykonanych robót budowlanych – prace betonowo- ciesielskie, zbrojarskie i montażowe:

Konstrukcja żelbetowa monolityczna:

  • Płyta fundamentowa gr. 60 cm z przegłębieniami
  • Ściany klatek schodowych, szachtów windowych i instalacyjnych
  • Płyty stropowe monolityczne oraz montaż zbrojenia i wylewanie betonu w stropach sprężonych
  • Belki, słupy, nadproża, naciągi żelbetowe monolityczne
  • Rampy wjazdowe do garażu
  • Infrastruktura i mała architektura: fontanna, murki oporowe, schody terenowe

Montaż prefabrykatów:

  • Słupy żelbetowe prefabrykowane
  • Montaż prefabrykowanej stali zbrojeniowej

Dane techniczne projektu

Generalny Wykonawca: GHELAMCO Poland Sp. z o.o.

Okres wykonania: marzec 2011