google maps icon Google Maps

Mokotów Nova ul. Magazynowa / Wołoska w Warszawie

Opis projektu

Kompleks czterech budynków biurowo – usługowych, posadowiony na głębokości 10 m poniżej poziomu terenu, 3 kondygnacje podziemne pod budynkami (garaż) – powierzchnia 1 kondygnacji podziemnej około 13 000 m2, jeden budynek biurowo – usługowy o 12 kondygnacjach, jeden o 7 kondygnacjach oraz dwa o 9 kondygnacjach. Powierzchnia użytkowa całęgo kompleksu 40 000 m2.

Zakres wykonanych robót budowlanych – prace betonowo ciesielskie, zbrojarskie i montażowe:

Konstrukcja żelbetowa monolityczna:

 • Płyta fundamentowa gr. 60 cm i 45 cm z przegłębieniami, ze spadkami
 • Ściany klatek schodowych, szachów windowych i instalacyjnych oraz pozostałe
 • Stropy proste, belki, nadproża
 • Szczelne ściany zbiorników
 • Rampy wjazdowe do garaży
 • Słupy żelbetowe monolityczne
 • Nadbeton ułożony na prefabrykowanych płytach stropowych oraz wypełnienia betonem przestrzeni pomiędzy elementami prefabrykowanymi
 • Montaż prefabrykowanej stali zbrojeniowej
 • Infrastruktura i mała architektura – fontanna, czerpnie wentylacyjne, murki cokołowe, murki zamykające pod fasady, fundamenty pod urządzenia

Montaż prefabrykatów:

 • Słupy żelbetowe prefabrykowane
 • Belki żelbetowe prefabrykowane
 • Płyty kanałowe HC
 • Schody żelbetowe prefabrykowane

Dane techniczne projektu

Generalny Wykonawca: GHELAMCO Poland Sp. z o.o.

Okres wykonania: sierpień 2010 – marzec 2011