google maps icon Google Maps

Marynarska Business Park w Warszawie

Opis projektu

Kompleks czterech budynków biurowo – usługowych, posadowiony na głębokości 10 m poniżej poziomu terenu, 3 kondygnacje podziemne pod budynkami (garaż) – powierzchnia 1 kondygnacji podziemnej 13.000 m2, dwa budynki biurowo – usługowe o 10 kondygnacjach, jeden o 7 kondygnacjach oraz jeden o 11 kondygnacjach.

Zakres wykonanych robót budowlanych – prace betonowo ciesielskie, zbrojarskie i montażowe:

 • płyta fundamentowa gr. 60 cm z przegłębieniami, spadkowa
 • ściany klatek schodowych, szachów windowych i instalacyjnych oraz pozostałe proste i łukowe
 • stropy proste, belki, nadproża rampa
 • rampa
 • słupy żelbetowe monolityczne
 • nadbeton ułożony na prefabrykowanych płytach stropowych oraz wypełnienia betonem przestrzeni pomiędzy elementami prefabrykowanymi
 • montaż zbrojenia
 • infrastruktura towarzysząca – fontanna, czerpnie wentylacyjne

Montaż prefabrykatów:

 • słupy żelbetowe prefabrykowane i stalowe
 • belki żelbetowe prefabrykowane i stalowe
 • płyty kanałowe HC
 • schody żelbetowe prefabrykowane

Dane techniczne projektu

Generalny Wykonawca: GHELAMCO POLAND Sp. z o.o.

Okres wykonania: marzec 2007 – listopad 2007

Powierzchnia użytkowa: 43 000 m2