google maps icon Google Maps

Mamaison Hotel Le Regina w Warszawie

Opis projektu

Zakres wykonanych robót budowlanych:

 • roboty rozbiórkowe i demontaż starych elementów wykończenia pomieszczeń oraz starych instalacji
  – usunięcie posadzek betonowych gr. 15cm
 • rozkucie żelbetowych płyt gr. 20cm–40cm oraz biegów schodów i spoczników klatek schodowych
 • wyburzanie ścian gr. 10–80cm
 • usuwanie drzwi i okien wraz z ościeżnicami
 • skuwanie tynków
 • wyburzanie kominów
 • murowanie ścian grubości 40cm i 80cm
 • montaż nadproży żelbetowych
 • roboty ciesielsko – betoniarskie przy wykonywaniu konstrukcji żelbetowych typu stropy, schody czy szachty windowe i wentylacyjne

Dane techniczne projektu

Generalny Wykonawca: CFE POLSKA SP. Z.O.O.