google maps icon Google Maps

Katowice Business Point, ul. Ściegiennego 3 w Katowicach

Opis projektu

Nowoczesny biurowiec w centrum Katowic, posadowiony na głębokości 10 m poniżej poziomu terenu, 3 kondygnacje podziemne o powierzchni 7.300 m2 (garaż), 11 kondygnacji nadziemnych, powierzchnia biurowa 17.000 m2. Konstrukcja budynku żelbetowa prefabrykowana i monolityczna.

Zakres wykonanych robót budowlanych – prace betonowo ciesielskie, zbrojarskie i montażowe:

Konstrukcja żelbetowa monolityczna:

 • Płyta fundamentowa gr. 60 cm z przegłębieniami
 • Ściany klatek schodowych, szachów windowych i instalacyjnych oraz pozostałe
 • Stropy proste, belki, nadproża
 • Rampa
 • Słupy żelbetowe monolityczne
 • Nadbeton ułożony na prefabrykowanych płytach stropowych oraz wypełnienia betonem przestrzeni pomiędzy elementami prefabrykowanymi
 • Montaż zbrojenia
 • Infrastruktura towarzysząca – kominki, fundamenty pod urządzenia mechaniczne

Montaż prefabrykatów:

 • Słupy żelbetowe prefabrykowane
 • Belki żelbetowe prefabrykowane
 • Płyty kanałowe HC
 • Schody żelbetowe prefabrykowane

Dane techniczne projektu

Generalny Wykonawca: GHELAMCO Poland Sp. z o.o.