google maps icon Google Maps

Galeria Bałtycka w Gdańsku

Opis projektu

Zakres wykonanych robót budowlanych:

  • płyty, stropy i ławy żelbetowe monolityczne
  • słupy okrągłe, prostokątne żelbetowe monolityczne
  • podciągi, żebra proste i łukowe
  • ściany klatek schodowych oraz szachów windowych
  • stropy proste, spadkowe, żelbetowe monolityczne
  • stropy z półprefabrykatów
  • schody żelbetowe monolityczne i prefabrykowane

Dane techniczne projektu

Generalny Wykonawca: Hochtief Polska Sp. z o.o.

Konstrukcja: żelbetowa monolityczna oraz półprefabrykaty

Kondygnacje: budynek handlowo-usługowy – 5 kondygnacji