Opis projektu

Generalny Wykonawca: GHELAMCO POLAND Sp. z o.o.

Opis obiektu: Kompleks składa się z dwóch budynków:
– bud. A – 6 kondygnacji
– bud. B – 11 kondygnacji

Łączna powierzchnia: 24000 m2

Zakres wykonanych robót budowlanych:
Montaż zbrojenia i elementów prefabrykowanych:
– słupy
– belki
– płyty stropowe
– schody

Wykonanie betonów monolitycznych:
– ściany klatek schodowych
– ściany szachów windowych
– stropy żelbetowe

Inwestor

Klient:GHELAMCO POLAND Sp. z o.o.