Opis projektu

Generalny Wykonawca: GHELAMCO POLAND SP. Z O.O.

Konstrukcja budynku:
– 3 kondygnacje podziemne o powierzchni 14.500 m2
– 6 kondygnacji nadziemnych o powierzchni 14.000 m2
– kubatura – 110.000 m3

Zakres wykonanych robót budowlanych:
Roboty ciesielskie, betoniarskie, zbrojarskie, na które składają się:

Montaż prefabrykatów:
– słupy
– belki
– płyty stropowe typu HC

Roboty wykonane “na mokro”:
– ściany szachtów windowych oraz klatek schodowych
– płyta fundamentowa
– żelbetowe stropy spadkowe (rampa) oraz stropy poziome
– nadbeton na prefabrykowanych płytach stropowych

Inwestor

Klient:GHELAMCO POLAND SP. Z O.O.