Opis projektu

Generalny Wykonawca:Hochtief Polska Sp. z o.o.

Charakterystyka obiektu:
– konstrukcja żelbetowa monolityczna oraz półprefabrykaty
– budynek handlowo-usługowy – 5 kondygnacji

Zakres wykonanych robót budowlanych:
– płyty, stropy i ławy żelbetowe monolityczne
– słupy okrągłe, prostokątne żelbetowe monolityczne
– podciągi, żebra proste i łukowe
– ściany klatek schodowych oraz szachów windowych
– stropy proste, spadkowe, żelbetowe monolityczne
– stropy z półprefabrykatów
– schody żelbetowe monolityczne i prefabrykowane

Inwestor

Klient:Hochtief Polska Sp. z o.o.