Opis projektu

Generalny Wykonawca: STRABAG

Zakres wykonanych robót budowlanych:
Wykonanie konstrukcji żelbetowej (szalowanie, zbrojenie i betonowanie):
– beton podkładowy B10
– stopy i ławy fundamentowe i mury oporowe
– klatki schodowe (ściany szachtów, płyty, spoczniki, podesty i biegi schodów)
– doki przeładunkowe i rampa wyładowcza
– nadbeton filigranów
– belki i podciągi
– wieńce dookoła ścian zewnętrznych w poziomie płyt kanałowych

Wykonanie konsrtukcji ścian:
– ściany murowane z gazobetonu gr. 24 cm
– ściany murowane Tekno-Block gr. 18 cm

Inwestor

Klient:STRABAG