Hotele

  • Hotel Mariott w Warszawie

    Generalny Wykonawca remontu Hotelu Marriott: STRABAG SP. Z O.O. Zakres wykonanych robót budowlanych: – Zerwanie starych tapet. Wykonanie gładzi gipsowych ścian i położenie nowych tapet – Malowanie sufitów – Wykonanie mineralnych sufitów podwieszonych w przedpokojach – Wykonanie ścianek działowych z płyt GK w pokojach narożnych

  • Hotel Andrassy w Warszawie

    Generalny Wykonawca: CFE POLSKA SP. Z O.O. Zakres wykonanych robót budowlanych: – roboty rozbiórkowe i demontaż starych elementów wykończenia pomieszczeń oraz starych instalacji – usunięcie posadzek betonowych gr. 15 cm – rozkucie żelbetowych płyt gr. 20 cm – 40 cm oraz biegów schodów i spoczników klatek schodowych – wyburzanie ścian gr. 10 – 80 cm […]