Opis projektu

Dane techniczne:

Inwestor: Ghelamco Poland Sp. z o.o.
Powierzchnia zabudowy: 5.943,4m2
Powierzchnia całkowita: 10.4300 m2
Powierzchnia użytkowa: 102.624,66m2
Kubatura: 474.698,97m3
Liczba kondygnacji: 5 podziemnych, 17 nadziemnych (budynki B i C), 50 nadziemnych (budynek A – wieża)
Ilość wbudowanego betonu: 86.644m3
Ilość wbudowanej stali: 15.000,00 ton

Obiekt składa się z trzech budynków („A”, „B” i „C”) połączonych wspólną, pięciokondygnacyjną częścią podziemną. Budynek został wykonany w technologii betonowej, monolitycznej (konstrukcje żelbetowe, sprężone kablobetonowe oraz zespolone). Elementy stalowe stanowią lokalne uzupełnienia konstrukcyjne. Płyta fundamentowa została wykonana jako kablobetonowa sprężona.

Budynek „A” stanowi najwyższy z trzech projektowanych na wspólnej bryle podziemia części obiektu. Wznosi się na wysokość 220m do topu masztów na jego szczycie. Najwyżej położona 46. kondygnacja użytkowa jest zlokalizowana na poziomie około 166m powyżej powierzchni terenu. Kształt obrysu typowej kondygnacji jest bisymetryczny. W poziomie 0 budynku A wykonano słupy zespolone na kształt litery V, w obwodzie budynku na wysokość 2 kondygnacji oraz we frontowej części budynku na wysokość 5 kondygnacji. Niektóre ze słupów okrągłych na niższych kondygnacjach nadziemnych wzmocniono sztywnymi profilami dwuteowymi. Na szczycie budynku wykonano dwie iglice w postaci stalowych masztów o wysokości ok. 40m.

Po obu stronach budynku „A” wykonano symetrycznie ukształtowane konstrukcje niższych budynków „B” i „C” kompleksu, które wznoszą się na wysokość około 59m powyżej powierzchni terenu. Na kondygnacjach szczytowych budynków B i C wykonano konstrukcję stalową zadaszeń.

Przed kompleksem budynków WARSAW SPIRE została wykonana konstrukcja rzeczek i fontann wraz
z modernizacją istniejącego zbiornika wodnego.

 

Inwestor

Klient:Ghelamco Poland Sp. z o.o.