Opis projektu

Dane techniczne

Kondygnacje podziemne 3
Kondygnacje nadziemne 10 – 46
Powierzchnia użytkowa 54500 m2
Powierzchnia biurowa 40000 m2

Kompleks biurowy Spinnaker

Projektowany budynek składa się z 3 kondygnacji podziemnych i 45 nadziemnych. Wysokość wykończenia ostatniej kondygnacji biurowej wynosi 172,5m. Powyżej kondygnacji dachowej znajduje się przestrzeń techniczna. Kształt budynku w rzucie jest zbliżony do prostokąta
Głównym ustrojem nośnym jest wewnętrzny trzon żelbetowy oraz słupy.
Zakres wykonywanych prac: kompleksowe wykonanie konstrukcji budynku, prac izolacyjnych, montaż elementów prefabrykowanych.

Inwestor

Klient:Ghelamco Poland Sp. z o.o.