Opis projektu

Generalny Wykonawca: GHELAMCO POLAND Sp. z o.o.

– Ogólna powierzchnia użytkowa budynku: 18.600 m2
– 3 kondygnacje
– podziemne
– 10 kondygnacji nadziemnych

Zakres wykonanych robót budowlanych:Montaż zbrojenia i elementów prefabrykowanych:
– słupy
– belki
– płyty stropowe

Wykonanie betonów monolitycznych (ściany klatek schodowych)

Inwestor

Klient:GHELAMCO POLAND Sp. z o.o.