Opis projektu

Generalny Wykonawca: GHELAMCO Poland Sp. z o.o.

Kompleks czterech budynków biurowo – usługowych, posadowiony na głębokości 10 m poniżej poziomu terenu, 3 kondygnacje podziemne pod budynkami (garaż) – powierzchnia 1 kondygnacji podziemnej ok. 13.000 m2, jeden budynek biurowo – usługowy o 12 kondygnacjach, jeden o 7 kondygnacjach oraz dwa o 9 kondygnacjach. Powierzchnia użytkowa kompleksu 40.000 m2.

Okres wykonania: sierpień 2010 – marzec 2011

Zakres wykonanych robót budowlanych – prace betonowo ciesielskie, zbrojarskie i montażowe:

Konstrukcja żelbetowa monolityczna:
– Płyta fundamentowa gr. 60 cm i 45 cm z przegłębieniami, ze spadkami
– Ściany klatek schodowych, szachów windowych i instalacyjnych
– Szczelne ściany zbiorników
– Stropy proste, grzybkowe, belki, nadproża
– Rampy wjazdowe do garaży
– Słupy żelbetowe monolityczne
– Nadbeton ułożony na prefabrykowanych płytach stropowych oraz wypełnienia betonem przestrzeni pomiędzy elementami prefabrykowanymi
– Montaż prefabrykowanej stali zbrojeniowej
– Infrastruktura i mała architektura – fontanna, czerpnie wentylacyjne, murki cokołowe, murki zamykające pod fasady, fundamenty pod urządzenia

Montaż prefabrykatów:
– Słupy żelbetowe prefabrykowane i stalowe
– Belki żelbetowe prefabrykowane i stalowe
– Płyty kanałowe HC
– Schody żelbetowe prefabrykowane

Inwestor

Klient:GHELAMCO Poland Sp. z o.o.