Opis projektu

Generalny Wykonawca: GHELAMCO Poland Sp. z o.o.

Kompleks  czterech  budynków  biurowo  –  usługowych,  posadowiony  na głębokości  10  m  poniżej  poziomu  terenu,  3  kondygnacje  podziemne  pod budynkami (garaż) – powierzchnia 1 kondygnacji podziemnej 13.000 m2, dwa budynki biurowo – usługowe o 10 kondygnacjach, jeden o 7 kondygnacjach oraz jeden o 11 kondygnacjach.

Powierzchnia użytkowa kompleksu: 43.000m2
Okres wykonania: marzec 2007 – listopad 2007

Zakres  wykonanych  robót  budowlanych  –  prace  betonowo  ciesielskie, zbrojarskie i montażowe:

Konstrukcja żelbetowa monolityczna:
– płyta fundamentowa gr. 60 cm z przegłębieniami, spadkowa
– ściany klatek schodowych, szachów windowych i instalacyjnych oraz pozostałe proste i łukowe
– stropy proste, belki, nadproża
– rampa
– słupy żelbetowe monolityczne
– nadbeton  ułożony  na  prefabrykowanych  płytach  stropowych oraz  wypełnienia  betonem  przestrzeni  pomiędzy elementami prefabrykowanymi
– montaż zbrojenia
– infrastruktura towarzysząca – fontanna, czerpnie wentylacyjne

Montaż prefabrykatów:
– słupy żelbetowe prefabrykowane i stalowe
– belki żelbetowe prefabrykowane i stalowe
– płyty kanałowe HC
– schody żelbetowe prefabrykowane

Inwestor

Klient:GHELAMCO Poland Sp. z o.o.