Opis projektu

Generalny Wykonawca: GHELAMCO Poland Sp. z o.o.

Nowoczesny biurowiec w centrum Katowic, posadowiony na głębokości 10 m poniżej poziomu terenu, 3 kondygnacje podziemne o powierzchni 7.300 m2 (garaż), 11 kondygnacji nadziemnych, powierzchnia biurowa 17.000 m2. Konstrukcja budynku żelbetowa prefabrykowana i monolityczna.

Zakres wykonanych robót budowlanych – prace betonowo ciesielskie, zbrojarskie i montażowe:

Konstrukcja żelbetowa monolityczna:
– Płyta fundamentowa gr. 60 cm z przegłębieniami
- Ściany klatek schodowych, szachów windowych i instalacyjnych
– Stropy proste, belki, nadproża
- Rampa
- Słupy żelbetowe monolityczne
- Nadbeton ułożony na prefabrykowanych płytach stropowych oraz wypełnienia betonem przestrzeni pomiędzy elementami prefabrykowanymi
- Montaż zbrojenia
- Infrastruktura towarzysząca – kominki, fundamenty pod urządzenia mechaniczne, fontanna

Montaż prefabrykatów:
- Słupy żelbetowe prefabrykowane
- Belki żelbetowe prefabrykowane
- Płyty kanałowe HC
- Schody żelbetowe prefabrykowane

Inwestor

Klient:GHELAMCO Poland Sp. z o.o.