Opis projektu

Generalny Wykonawca: CFE POLSKA SP. Z O.O.

Zakres wykonanych robót budowlanych:
– roboty rozbiórkowe i demontaż starych elementów wykończenia pomieszczeń oraz starych instalacji
– usunięcie posadzek betonowych gr. 15 cm
– rozkucie żelbetowych płyt gr. 20 cm – 40 cm oraz biegów schodów i spoczników klatek schodowych
– wyburzanie ścian gr. 10 – 80 cm
– usuwanie drzwi i okien wraz z ościeżnicami
– skuwanie tynków
– wyburzanie kominów
– murowanie ścian grubości 40 cm i 80 cm
– montaż nadproży żelbetowych
– roboty ciesielsko – betoniarskie przy wykonywaniu konstrukcji żelbetowych typu stropy, schody czy szachty windowe i wentylacyjne

Inwestor

Klient:CFE POLSKA SP. Z O.O.