Opis projektu

Generalny Wykonawca: EIFFAGE Budownictwo Mitex S.A.

Nowoczesny, 18-nasto piętrowy apartamentowiec, o ogólnej powierzchni 16.000 m2. Konstrukcja budynku żelbetowa monolityczna. Czas wykonania jednej kondygnacji – 9 dni. Ściany szachów windowych dociskowe, oddylatowane od ścian klatek schodowych.

Okres wykonania: czerwiec 2008 – styczeń 2009

Zakres wykonanych robót budowlanych – prace betonowo – ciesielskie i zbrojarskie:
– Ściany – 5.670 m2
– Stropy – 16.000 m2
– Belki – 240 m3
– Słupy – 670 m3
– Schody – 535 m2
– Montaż zbrojenia – 1.200 ton
– Elementy żelbetowe infrastruktury towarzyszącej

Inwestor

Klient:EIFFAGE Budownictwo Mitex S.A.