Opis projektu

Generalny Wykonawca: GHELAMCO Poland Sp. z o.o.

Budynek biurowo – usługowy, posadowiony na głębokości 10 m poniżej poziomu terenu, 3 kondygnacje podziemne o powierzchni 7.000 m2 (garaż), 13 kondygnacji nadziemnych, powierzchnia biurowa 17.000 m2. Konstrukcja budynku żelbetowa prefabrykowana i monolityczna.

Zakres wykonanych robót budowlanych – prace betonowo ciesielskie, zbrojarskie i montażowe:

Konstrukcja żelbetowa monolityczna:
– Płyta fundamentowa gr. 60 cm z przegłębieniami
– Ściany klatek schodowych, szachów windowych i instalacyjnych oraz pozostałe
– Stropy proste, belki, nadproża
– Rampa
– Słupy żelbetowe monolityczne
– Nadbeton ułożony na prefabrykowanych płytach stropowych oraz wypełnienia betonem przestrzeni pomiędzy elementami prefabrykowanymi
– Montaż zbrojenia
– Infrastruktura towarzysząca – kominki, fundamenty pod urządzenia mechaniczne

Montaż prefabrykatów:
– Słupy żelbetowe prefabrykowane
– Belki żelbetowe prefabrykowane
– Profile stalowe HEM, HEB
– Płyty kanałowe HC
– Schody żelbetowe prefabrykowane

Inwestor

Klient:GHELAMCO Poland Sp. z o.o.