Opis projektu

Generalny Wykonawca: EIFFAGE Budownictwo Mitex S.A.

Okres wykonania: styczeń 2008 – marzec 2008

Zakres wykonanych robót budowlanych – prace betonowo – ciesielskie:
– Ściany, stropy, belki i schody żelbetowe monolityczne
– Elementy stropowe prefabrykowane
– płyty HC
– Szachty windowe oraz słupy z betonu architektonicznego
– Łączniki żelbetowe monolityczne na czterech kondygnacjach łączące istniejący budynek PWPW z częścią dobudowywaną
– Łukowe przykrycia łączników żelbetowe
– Filarki i murki żelbetowe
– Donice żelbetowe wraz ze zbrojeniem

Inwestor

Klient:EIFFAGE Budownictwo Mitex S.A.