Project description

Generalny Wykonawca: GHELAMCO Poland Sp. z o.o.

Kompleks czterech budynków biurowo – usługowych, posadowiony na głębokości 10 m poniżej poziomu terenu, 3 kondygnacje podziemne pod budynkami (garaż) – powierzchnia 1 kondygnacji podziemnej ok. 13.000 m2, jeden budynek biurowo – usługowy o 12 kondygnacjach, jeden o 7 kondygnacjach oraz dwa o 9 kondygnacjach. Powierzchnia użytkowa kompleksu 40.000 m2.

Okres wykonania: sierpień 2010 – marzec 2011

Zakres wykonanych robót budowlanych – prace betonowo ciesielskie, zbrojarskie i montażowe:
Konstrukcja żelbetowa monolityczna:
– płyta fundamentowa gr. 60 cm i 45 cm z przegłębieniami, ze spadkami
– ściany klatek schodowych, szachów windowych i instalacyjnych
– szczelne ściany zbiorników
– stropy proste, grzybkowe, belki, nadproża
– rampy wjazdowe do garaży
– słupy żelbetowe monolityczne

Nadbeton ułożony na prefabrykowanych płytach stropowych oraz wypełnienia betonem przestrzeni pomiędzy elementami prefabrykowanymi

Montaż prefabrykowanej stali zbrojeniowej

Infrastruktura i mała architektura – fontanna, czerpnie wentylacyjne, murki cokołowe, murki zamykające pod fasady, fundamenty pod urządzenia

Montaż prefabrykatów:
– słupy żelbetowe prefabrykowane i stalowe
– belki żelbetowe prefabrykowane i stalowe
– płyty kanałowe HC
– schody żelbetowe prefabrykowane

Constructor

Client:GHELAMCO Poland Sp. z o.o.